Istruttori

KUNG FU -  TAI CHI CHUAN

GIACOMO D’ARCANGELO

Scuola CHAN TSU IAO


KARATE

MARIO FANTINI